Besök i länet

Arbetsmarknadsminister Hans Karlsson besöker Västernorrland i dag.

Han är inbjuden av socialdemokraterna i länet och kommer att besöka SCA - Ortviken och länsarbetsnämnden.