Västernorrland

Vem vill Miljöpartiet samarbeta med?

Trots den allt tydligare blockindelningen på riksplanet så är det inte alls lika givet vem som ska samarbeta med vem i kommunpolitiken. Och framförallt är det Miljöpartiet som avvaktar med besked.

Nej, blockindelningen i rikspolitiken har inte alls slagit igenom på samma sätt i kommunpolitiken.

Många avvaktar med besked
En enkät som Sveriges Radio har ställt till företrädare för samtliga riksdagspartier i kommunerna visar att bara var fjärde av de som svarat räknar med att ha en gemensam valplattform med andra partier.

Bara omkring hälften gör redan klart att de planerar att följa blockindelningen på riksplanet. Många avvaktar med besked och det gäller framförallt Miljöpartiet där sex av tio ännu inte tagit ställning.

Rödgrönt i Härnösand och Kramfors men blågrönt i Ånge
I dom sju kommunerna i Västernorrland är det bara i två, Härnösand och Kramfors, som Miljöpartiet svarar att man kommer att följa blockindelningen i rikspolitiken och samarbeta i en rödgrön allians.

I Örnsköldsvik, Sollefteå, Timrå och Sundsvall svarar Miljöpartiet att man ännu inte tagit ställning.

Men t ex i Sundsvall lutar det mer åt det rödgröna hållet, efter ett försök i förra valrörelsen av Miljöpartiet i Sundsvall att samarbeta med den borgerliga alliansen.

I Ånge går Miljöpartiet ihop i en blågrön allians i höstens val:

Vill ha mera jämnvikt
– Vi ska samarbeta med alliansen efter valet och det ska vi göra i alla de frågor där vi kan gå fram gemensamt, säger Kicki Jeschke som är språkrör för Miljöpartiet i Ånge.

Och orsaken att Miljöpartiet gör gemensam sak med alliansen i Ånge är att  Socialdemokraterna har en sådan väldig majoritet att det behövs lite mera jämnvikt, enligt Kicki Jeschke.

Väljarna kan hålla isär
Kichi Jesche tror inte att väljarna blir förvirrade av att Miljöpartiet kan tillhöra olika block i rikspolitiken och kommunpolitiken.

– Nej, jag tror de förstår att vi inte är åt varken höger eller vänster. Och då kan vi samarbeta med dem som har samma åsikt som vi i vissa frågor.

Kommunvalet inte lika ideologiskt
Hon får medhåll av Folke Johansson som är professor i statsvetenskap med inriktning på kommunal demokrati vid Göteborgs universitet.

Han säger att kommunpolitiken inte är lika ideologisk som rikspolitiken. Väljarna vet det och röstar även ofta olika i de olika valen.

Var fjärde röstar olika
– Var fjärde väljare röstar olika i riksdagsvalet och i kommunvalet. Och ytterligare var fjärde kan tänka sig att göra det.

Man kan alltså rösta på Moderaterna i riksdagsvalet och Vänsterpartiet i kommunvalet eller tvärtom. Kommunvalet är därmed ganska fristående från riksdagsvalet, säger Folke Johansson.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se