Timrå

Timråborna blir fler

Befolkningen i Timrå har ökat med 25 personer under det första kvartalet 2010. Timrå kommun har därigenom ökat mest av alla kommuner i länet.

Kommunstyrelsens ordförande i Timrå, Ewa Lindstrand, säger på kommunens hemsida att det är glädjande att invånartalet i Timrå ökar.

Sett till hela länet har länsbefolkningen gått i motsatt riktning, och minskat med 128 personer efter årsskiftet.