Härnösand

Mest sjukfrånvaro på myndighet i Härnösand

Överklagandenämnden för studiestöd, i Härnösand, är den myndighet som hade högst sjukfrånvaro av alla statliga myndigheter, förra året.

Det enligt Statskontorets sammanställning, som visar att frånvaron motsvarade 10,5 procent av den tillgängliga arbetstiden.

Genomsnittet är 3,1 procent.

Friskast är personalen vid Justitiekanslern och Institutet för rymdfysik i Kiruna´, enligt sammanställningen.