Timrå

Ny väg kan förstöra fornlämning

Det måste genomföras en arkeologisk undersökning inför ett vägbygge i Tynderö i Timrå kommun. Det här framgår av ett beslut från länsstyrelsen riktat till den ansvarige för projektet.

Anledningen är att det kan finnas fornlämningar på platsen som inte får förstöras.

Enligt Länsstyrelsen ska Länsmuseet Västernorrland utföra den arkeologiska undersökningen.