SUNDSVALL/HÄRNÖSAND

Bättre information ska minska akutbesöken

Det ska bli lättare att få kontakt med primärvården och informationen om alternativ till akuten ska bli bättre. Efter besparingarna på länssjukhuset i Sundsvall blir det färre vårdplatser och då måste också antalet patienter som kommer in via akuten minska.

– Vi vet ju att vi kommer att ha 42 vårdplatser färre, och då handlar det ju om att hushålla med våra resurser inom den specialiserade sjukvården. Kort handlar det om att de patienter som behöver de resurserna bäst ska få de resurserna, säger Kjell Arne Sköldh är projektledare på länssjukhuset Sundsvall Härnösand.

Tillsammans med kommunerna i Medelpad och Härnösand har länssjukhuset länge jobbat för att färdigvårdade patienter ska bli kvar så kort tid som möjligt på sjukhuset. Ofta är det om äldre som ska till den kommunala omsorgen

40 färre vårdplatser
Men nu, med drygt 40 färre vårdplatser efter sjukhusets besparingar, handlar det också om att få färre att söka vård via akuten. Det ska ske genom att primärvården med sjukvårdsrådgivningen blir mer tillgänglig och genom att invånarna får bättre information om vart de ska vända sig när vid sjukdom.

Det har sjukhuset och samarbetskommunerna kommit överens om.

De som behöver resurserna bäst ska få dem
– De patienter som behöver den specialiserade sjukvårdens resurser allra bäst, ska få de resurserna. Patienter som kan få sina vårdbehov mötta på annat sätt, de ska ges bättre förutsättningar att få det, säger Kjell Arne Sköldh

Ann Marie Jansson ska in och träffa en anhörig på sjukhuset. Hon tror att en del akut besök hade kunnat lösas på andra sätt.

– Ja det tror jag. En del hade nog kunnat gå till primärvården i stället, säger hon.

Det som ska göras kräver resurser och kostar pengar. Och det är pengar som landstinget förväntas skjuta till från de 14 miljoner som avsatts för det så kallade omställningsarbetet.

– Det vore att föregå detaljer att berätta hur mycket vi har tänkt oss, men vi är ju en rätt stor del av länet och mer än hälften har vi nog tänkt oss, säger Kjell Arne Sköldh.

Mikael Andersson
mikael.b.andersson@sr.se