Medelpad

SRF protesterar mot hopslagning

Synskadades riksförbund i Medelpad vänder sig mot förslaget om att slå ihop länets två taltidningar och att en av två redaktörstjänster dras in.

Själva ihopslagningen är man inte emot men Synskadades riksförbund tror inte att en redaktör kan bevaka samtliga sju kommuner i länet ensam.

Många synskadade har annars inte tillgång till den information som finns på Internet eller i dagstidningarna.