Bergsåker

Rödgröna vill bygga ny bro

Den politiska majoriteten i Sundsvall avsätter pengar i den kommande budgeten för att Bergsåkersbron ska kunna ersättas med en ny bro.

Under ett par år har trafiken på bron begränsats, eftersom kontroller visade på sprickbildning i den.

I sitt kommande budgetförslag föreslår socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet att 70 miljoner kronor under 2011 och 2012 ska avsättas till en ny bro.