Örnsköldsvik

Flera skolor får dåliga betyg

Nio av tio Örnsköldsvikskolor får underkänt när Folkhälsoinstitutet kartlagt mobbning bland niondeklassare. Nu ska skolchefen Thorbjörn Öhlund tillsammans med områdescheferna för de drabbade skolorna sitta ner och analysera resultaten.

 – Vi tar väldigt allvarligt på det här, säger Thorbjörn Öhlund.

Folkhälsoinstitutet har genomfört en undersökning av barn och ungdomars psykiska hälsa, på uppdrag av regeringen.

Eleverna fick bland annat svara på om de visste någon i deras klass som blev mobbad. Av de tio Örnsköldsvikskolor som presenterades i studien var det bara en som blev godkänd.

Sämst gick det för Alneskolan som hamnade näst längst upp på listan över skolor i Sverige där eleverna upplever att det finns mest mobbning. Men rektor Eric Mattsson tycker inte att man ska dra några förhastade slutsatser av undersökningen.

– Det var min kurator som fick resultaten först och vi fattade ingenting. Men det handlar om att eleverna på den här skolan har koll på om någon mår dåligt, säger han.

Folkhälsoinstitutet ställde också frågor om nedstämdhet, ensamhet och stress och på de frågorna fick Alneskolan medelbetyg eller till och med över medel.

Ordförande för barn-och utbildningsnämnden i Örnsköldsviks kommun, Birgith Olsson Johansson, är förvånad över den statistik som presenteras. De har genomfört egna hälsoundersökningar som gett helt andra resultat.

– Varför folkhälsoinstitutets undersöknig ger ett annat resultat kan jag inte svara på. Det måste vi sätta oss ner och analysera nu, säger hon.

Nu ska skolchef Thorbjörn Öhlund och skolområdescheferna för de drabbade skolorna titta närmre på materialet och bestämma hur de ska gå vidare.

Hon kan heller inte se någon anledning till att skolorna i Örnsköldsvik klarade sig sämre i undersökningen än övriga kommuner i Västernorrland

– Våra unga är inte annorlunda än övriga unga i samhället, säger Birgith Olsson Johansson.

Även Stöde skola i Sundsvall och Själevadskolan i Örnsköldsvik hamnar högt upp på listan som Folkhälsoinstitutet sammanställt.

Bonnie Halling
bonnie.halling@sr.se