Västernorrland

Svårt att schemalägga läkare

Läkarnas arbetstidsavtal är mycket förmånliga och landstinget som arbetsgivare har inte styrka nog att sätta emot. Det säger landstingsdirektör Lars Bohlin.

Trots att sjukvård bedrivs dygnet om så är nästan alla läkare schemalagda mellan åtta och fem. All annan tid räknas som jour och beredskap.

Men landstingets personaldirektör Mikael Broman tror inte att man kan lösa problemet med övertid genom att schemalägga läkarna även på andra tider.

– De läkare som arbetar dagtid bedöms behöva arbeta på dagtid, säger personaldirektör Mikael Broman.

Under fjolåret jobbade läkarna i västernorrland över 115 000 timmar övertid.

Det motsvarar nästan 3000 vanliga 40-timmarsveckor. Det är tid som läkarna sedan tar ut i kompledighet.

Att det blir så mycket övertid beror på att läkarna schemaläggs bara på kontorstid. Efter 17.00 räknas det som jour och beredskap, detta trots att avtalet tillåter scheman ända fram till 21.00

Överhuvudtaget är Läkaravtalet mycket förmånligt för läkarna, enligt landstingsdirektör Lars Bohlin.

Och arbetsgivaren har svårt att sätta emot därför att läkarna är en bristgrupp som kan hota med att sluta.

– Vi är inte jämnstarka parter när vi förhandlar, säger Lars Bohlin.

Personaldirektör Mikael Broman säger att schematiderna är intressanta men att det är inte det som löser problemet med bemanningen.

– Vårt problem är att vi har för få läkare, säger Mikael Broman.

Sveriges Radio Västernorrland har kontaktat läkarföreningen i Sundsvall men därifrån vill man inte intervjuas på band och vill inte kommentera Lars Bohlins uttalanden.