Härnösand

Begravningsgudstjänst för Tony Guldbrandzén

Idag har begravningsgudstjänst hållits för förre biskop Tony Guldbrandzén. Begravningsgudstjänsten hölls i Storkyrkan i Stockholm.

Tony Guldbrandzén avled i mitten av april på grund av sjukdom. Guldbrandzén var verksam som biskop i Härnösands stift i åtta år. Han blev 67 år gammal.