Sundsvall

Varnar för höga vattenflöden

Selångersåns nya övervakningssystem som ska varna för höga vattenflöden har varit igång en månad nu. Och det har fungerat bra så här långt.

Det nya övervakningssystemet är en del i projektet Klimatanpassa Sundsvall som Sundsvalls kommun står bakom och som delvis finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond. En månad har det nya systemet varit igång nu.

Med övervakningssystemet kan man till exempel bli varnad i förväg vid höga vattenflöden. Något som hade varit bra hösten 2001 då vattennivån var så hög i Selångersån att en halvmeter av det gamla badhuset i Sundsvall stod under vattenytan.

– Då hade vi egentligen ingen prognos utan vi fick jobba på eftersom saker och ting hände. Vi kunde liksom inte jobba förebyggande. Nu ska vi kunna göra det, säger Mats Bergmark på MittSverige vatten som är projektledare.

Oscar Pierrou
Oscar.pierrou@sr.se