Härnösand

Djur var vanvårdade vid inspektion

En jordbrukare i Härnösands kommun har fått ett föreläggande från länsstyrelsen för att han missköter sina djur.

Vid en inspektion upptäcktes att flera djur var magra och var smutsiga. Djuren stod också på blöt ströbädd och kvigor riskerade att betäckas.

Länsstyrelsen betecknar bristerna som allvarliga och ger djurägaren tidsfrister för när bristerna ska vara åtgärdade.

Djurägaren själv medger att skötseln av djuren inte varit optimal men ger också förklaringar till flera av bristerna, som att det blivit lerigt av den snabba snösmältning och att de magra djuren är mycket gamla, och lantbrukaren lovar i sitt svar att åtgärda bristerna.