Västernorrland

Ledarbrist i Mulleskola

Mulleskola är en välkänd väg ut i naturen för många barn i hela landet.

Och intresset för att gå Mulleskola är jättestort, men långt i från alla får plats. Orsaken är bristen på ledare.

– Det finns en ledarbrist helt klart, och det är nog någonting som många ideella organisationer märker av, säger Greger Älgemon från Friluftsfrämjandet i Sundsvall.

Mulleverksamheten har sina rötter i Sollefteå. Det var där karaktären Skogsmulle föddes. Inom Friluftsfrämjandet vänder sig Mulleskolan till barn som är 5 och 6 år gamla.

– Det är en tradition i Sverige och ungefär 1,5 miljon människor har varit med i Mulle, säger Greger Älgemon.

Men han är inte orolig att ledarbristen ska hota Mulleverksamhetens framtid.

– Men även om många har intresset att ha sina barn i verksamheten så drar man sig från att ha ansvaret själv och vara den som leder, säger Greger Älgemon.

– Föräldrar är mer stressade, det är inte som på 70-talet när många var hemma med sina barn och hade mer tid att gå ut på eftermiddagar och så, men jag kan lova att en och en halv timme Mulleskola i veckan hinner man med, säger Greger Älgemon.

När det är Mullegrupper på gång är det inget som föreningen ens behöver annonsera om, för trycket och intresset för att komma med är så stort.

– Nej vi drar oss för det, för då vet vi att vi gör så många besvikna, säger Greger Älgemon.