Västernorrland

Närvården i Härnösand får kritik

Den ena verksamheten vet inte vad den andra gör. Det tycker en av patienterna vid Närvården i Härnösand. Och primärvårdschefen håller med om att tydligheten kunde vara bättre.

Gyda Eriksson har varit patient flera gånger vid Närvården i Härnösand.

Närvården är landstingets satsning i Härnösand där primärvården vid Vårdcentralen Södra Sundet ska kunna jobba i nära samarbete med de sjukhusmottagningar som fortfarande finns kvar i Härnösand. Vid Närvården finns även folktandvården m fl aktörer.

Rörigt och dålig information
Gyda Eriksson tycker att det är rörigt och dåligt med informationen om vad som gäller i Härnösand.

– Man får olika information om vart man ska ringa vid olika tider på dygnet.

Inte ens personalen på sjukhusmottagningarna vet om och isåfall hur länge de kommer att finnas kvar i Härnösand. Det finns oro att mer verksamheter ska läggas ner och flyttas till Sundsvall.

Visste inte att det fanns ortoped i Härnösand
– När jag behövde ortoped för en knäskada så visste jag inte att det finns en ortopedmottagning på Närvåden som håller öppet två dagar i veckan.

Och inte heller verkar distriksläkaren på vårdcentralen veta det.

Alla remisser till Sundsvall
– De ska skicka alla remisser till Sundsvall och sedan ska det avgöras i Sundsvall vem som ska tas emot i Sundsvall respektive Härnösand.

– Men det verkar som att de i Sundsvall inte heller vet att det finns en ortoped i Härnösand vissa dagar, utan alla ska kallas till Sundsvall.

Narrvården
För Gydas del innebar det en hel del problem att ta sig med kryckor och dåliga ben till Sundsvall istället för att bara kunna gå in på Närvården i Härnösand.

– Det är mycket som inte fungerar. Har man byggt en Närvård för 100 miljoner så borde man ju kunna få vård där, säger Gyda som genomgående säger Narrvården istället för Närvården.

Omställningsarbetet har krånglat till det
Lennart Moberg är primärvårdsdirektör på landstinget och han tycker att Närvården som koncept är mycket bra.

Men han ger Gyda Eriksson rätt i att det kan finnas oklarheter mellan verksamheterna om vad som gäller inom Närvården.

– Det beror på att arbetet med ny organisation på Länssjukhuset Sundsvall/Härnösand ska genomföras. Det har varit oklart länge hur de olika verksamheterna ska organiseras.

Behövs mer information
– Man brukar sätta upp skyltar med: Ursäkta röran, vi bygger om. Det är så det har varit på landstinget en tid nu.

– Vi har säkert alla goda skäl att gå ut med ny information till patienterna om vad som erbjuds vid Närvården, säger Lennart Moberg.

Han tackar Gyda Eriksson för att hon tog upp problemet och lovar bättre information när den nya organisationen är klar.