sundsvall

Stor vattenläcka i Sundsvall

Stora delar av Sundsvall blev utan vatten på tisdagsmorgonen.

Det beror på en stor vattenläcka på en huvudvattenledning på Norrmalmsgatan som också översvämmat vägarna nedanför kommunhuset i Sundsvall. Det rör sig om den största läckan i MittSverige Vattens historia, enligt Stig Ångman, produktionschef för ledningsnätet på MittSverige Vatten.

Nu pågår reparationsarbete av läckan.

En huvudvattenledning vid Norrmalm hade brustit, och hela centrala stan blev utan vatten. Nu har alla fått tillbaka vattnet, som kan vara missfärgat i början när man spolar i kranen.

Nu har man grävt sig ned till vattenledningen och konstaterat en lång längsgående läcka på den gjutjärnsledning det handlar om.

Det handlar om en stor läcka, som mest sprutade 700 liter vatten i sekunden ut och läckaget pågick under ca en timme.

Reparationsarbetet kommer att pågå en stor del av dagen och det innebär att det ena körfältet på Norrmalmsgatan kommer att vara avstängt.

Stefan Hanning, driftchef på MittSverige Vatten uppmanar alla som ska från jobbet senare idag och som normalt använder Norrmalmsgatan att välja annan väg idag

Läckan orsakades troligen av sättningar i marken och eftersom ledningen var av gjutjärn uppstod snabbt en stor läcka.

Stefan Hanning räknar med att det kan komma att kosta mellan tre och fyra hundra tusen kronor innen reparationen är klar.