Västernorrland

Vill förbättra ögonsjukvården

Alla operationer som gäller ögonsjukvård i länet bör i framtiden placeras endera i Härnösand eller Sundsvall.

Verksamhetscheferna i Örnsköldsvik och Sundsvall-Härnösand är tillsammans med sjukhusdirektören Sigbjörn Olofsson överens om detta medan Sollefteå valt att inte ställa upp bakom en skrivelse i frågan, som gått till landstingsdirektören Lars Bohlin.

Det är brist på ögonläkare och vården måste centraliseras, säger Sigbjörn Olofsson.