Västernorrland

Bemanningsföretagen anställer igen

Nio av tio bemanningsföretag i landet räknar med att nyanställa under det andra kvartalet i år.
– Vi kommer att gå ifrån dagens 75 till kanske ända upp till 150 anställda, säger Jens Olsson, områdeschef för bemanningsföretaget Kornboden.
Just det företaget har 13 kontor runt om i landet. Bland annat i Sundsvall, Östersund, Kramfors och Örnsköldsvik. Det handlar framförallt om utbildad personal inom verkstadsindustrin.

– Jag kan inte säga att lågkonjunkturen är över helt och hållet, säger Jens Olsson. Företagen är fortfarande försiktiga men visst märker vi ett ökat behov av personal.

Bara i Örnsköldsvik finns det fyra olika bemanningsföretag. Även hos Adecco räknar man med att behöva nyanställa.

– Vi tror att vi går från dagens 40 till någonstans runt 100 anställda, säger Mikael Hållberg hos Adecco.

Det är framförallt verkstadsindustrin som hyr delar av sin personal via bemanningsföretagen.

– Vi har verksamhet på tre ställen i länet och jag kan inte se att behovet är större vare sig det gäller Sundsvall, Kramfors eller Örnsköldsvik, säger Jens Olsson hos Kornboden.

Lennart Sundwall
lennart.sundwall@sr.se