Sundsvall

Bättre ekonomi än väntat för kommunen

Ekonomin för Sundsvalls kommun ser bättre ut än väntat, det visar den delårsrapport för januari till april som presenterades för politikerna i går.

Enligt rapporten kommer kommunen att få ett överskott på omkring 90 miljoner i sin budget för 2010, och det är cirka 50 miljoner mer än vad kommunen budgeterat för.

Överskottet beror på ökade skatteintäkter och ökade statsbidrag, det säger Björn Magnusson som är controller på kommunen.

Alla kommunens nämnder kommer enligt prognoserna att klara besparingskraven för 2010, utom service- och tekniknämnden och kultur- och fritidsnämnden.