Västernorrland

Skuldsatta ställer upp i valet

Sex personer från länet som kandiderar i höstens val är föremål för skuldsanering. Personerna ställer upp i de kommunala valen, varav två av dem också ställer upp i landstingsvalet. Ytterligare en person ställer upp i enbart landstingsvalet i länet.

Det handlar om två Sverigedemokrater, en Socialdemokrat, en Kristdemokrat, en Centerpartist och en Vänsterpartist.

Det visar Nyhetsbyrån Sirens granskning av de nära 70 000 kandidaterna i höstens val.

Den stösta skulden ligger på över 3,9 miljoner.

Samtliga har sökt och fått beviljat skuldsanering hos Kronofogden.

Granskningen, som gjorts i samarbete med ett kreditinformationsföretag, hade inte varit möjlig att genomföra med den nya kreditupplysningslagen som riksdagen nu ska fatta beslut om.