Örnsköldsvik

Ett steg närmare nya bostäder på Ulvön

Snart kan det bli möjligt för privatpersoner att bygga hus i nya områden på Norra Ulvön. Utställningen av en ny översiktsplan har nyligen avslutats och enligt den nya planen ska det kunna byggas i nya områden.

Mona Hallin som driver handelsboden på ön hoppas att det innebär fler åretruntboende.

- Handelsboden är en katastrof på vintern. Vi har kanske sex - sju köptrogna. Vi önskar att det vore fler som bor här hela året, säger hon.

Det är i Ulvöhamn, Fjärenområdet, Storviken och kring Sörbyn som det kan det bli möjligt för privatpersoner att bygga hus. Det har kommit in en del synpunkter på översiktsplanen. Några lyfter fram vikten av att bevara orörda delar. Men de flesta är positiva till nybyggen.

- Allt som görs här tycker jag är bra. Det blir mer folk på restauranger, säger Lennart Westin, som har ett sommarhus på Ulvön.

Men för att klara fler boenden kan vatten- och avlopp behöva byggas ut.  Kapaciteten på kommunens anläggningar för Ulvöhamn är ansträngda redan nu under sommartid. Men enligt det kommunala bolaget Miljö och Vatten, som ansvarar för anläggningarna, är fortsatt utbyggnad i Ulvöhamn möjlig att klara utan omfattande investeringar.

Det behövs, säger Bettan Nordqvist som bor på ön.

- Nu när vi har fått en ny kaj så är det fler och fler båtturister som också använder toaletter, duschar och tvättmaskiner så det går mer vatten nu än för bara fem år sedan, säger Bettan Nordqvist.