Timrå

Naturvårdsverket kritisk till kommunens tillstånd

Naturvårdsverket är kritiskt till att Timrå kommun har fått tillstånd att återvinna förorenade jordmassor från Fagerviks industriområde, för att använda det som konstruktionsmaterial.
Enligt Naturvårdsverket handlar det egentligen inte om att återvinna avfallet utan om att deponera det, vilket kräver en prövning i miljödomstolen.
Naturvårdsverket överklagar därför beslutet till miljödomstolen.