Sundsvall

Förordning hindrar försäljning av järnvägsspår

Spårområdet vid hamnen i Sundsvall ska avvecklas och säljas, och istället ska bostäder byggas på marken.
Men enligt en sammanställning som Trafikverket skickat till regeringen så krävs det en ändring av järnvägsförordningen för järnvägsspåren ska kunna säljas.

Det gäller främst förbindelsespåret mellan Sundsvalls centralstation och kajerna i inre hamnen.
Spåren ska avvecklas och markområdet säljas till Sundsvalls stad, eftersom det om några år planeras ett bostadsbygge på den här marken i inre hamnen.

Men enligt järnvägsförordningen kan järnvägsanläggningarna säljas först när de är formellt nedlagda, och det är en beslutprocess som tar tre år.

Trafikverket vill att förordningen ändras så att även anläggningar i drift kan säljas, om det är spår som inte används eller om en försäljning skulle vara av nytta för samhället, som man anser är fallet här i Sundsvalls hamn.