Ånge

Ånges befolkning minskar

Befolkningen i Ånge kommun minskar varje år med ungefär hundra personer. En viktig orsak är att många arbeten har försvunnit från kommunen de senaste decennierna. Och färre invånare innebär minskade skatteintäkter, samtidigt som invånarna blir allt äldre. Alf Hallén är kommunfullmäktiges ordförande i Ånge.
--Det är inte bra. Samtidigt är det en utveckling som är svår att hejda, vi är ju en glesbygdskommun.

Redan nästa år räknar man med att kommunen kommer att ha färre än tiotusen invånare. På torget i Ånge går Astrid Pettersson, och hon tror också att jobben är en viktig orsak.

--Vi minskar för att det inte finns några arbeten, allting läggs ner.

Men trots att flera stora arbetsgivare har försvunnit från Ånge under de senaste åren, tror Alf Hallén ändå att Ånge kommer kunna erbjuda fler jobb i framtiden.

--När de stora årskullarna från fyrtiotalet går i pension kommer det finnas jobb i Ånge precis som i alla andra kommuner i Sverige.

Om befolkningsminskningen på hundra personer per år fortsätter, skulle Ånges tiotusen invånare ha minskat till noll om hundra år. Men Alf Hallén tror inte att Ånge kommun kommer att försvinna.

--Nej det tror jag inte. Jag vill inte ge nån profetia på hur många kommuninnevånare vi kommer att ha, men vi kommer finnas kvar.

Jonas Hägglund
jonas.hagglund@sr.se