Västernorrland

Fler arbetsplatsolyckor inom vården

Antalet anmälda arbetsplatsolyckor inom vård, omsorg och socialtjänst i länet ökar. Bland annat har anmälningarna om hot och våld blivit fler. Maria Bäckman är ordförande för vårdförbundet i Västernorrland.

Under 2009 anmäldes 718 arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro i Västernorrland, visar statistik från arbetsmiljöverket. Den största delen av arbetsolyckorna inträffade inom tillverknings- och byggindustrin, men nästan lika många ägde rum inom vård, omsorg och socialtjänst. Där gjordes 25 procent fler anmälningar än året innan. Maria Bäckman tror också att allt fler inom vården väljer att anmäla våld och hot som de råkar ut för på sin arbetsplats.