Västernorrland

Nystartsjobben i länet har fördubblats

Antalet nystartsjobb ökar i länet. I maj fick drygt 1 000 personer den här typen av jobb i, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med samma tid förra året.

- Det kan vara ett tecken på en ljusning på arbetsmarknaden, säger Mats Lindström som är sektionschef på arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik.

Västernorrland var sen in i lågkonjunkturen och därför märks också vändningen sent.

- Men det har börjat hända saker. Det här är instrument som man kan använda för att få ut fler på arbetsmarknaden, säger Mats Lindström.

Nystartsjobben vänder sig till personer som har svårt att ta sig in eller tillbaka på arbetsmarknaden. Det kan vara personer som varit sjukskrivna, arbetslösa eller nyanlända invandrare. Arbetsgivaren får en ekonomisk ersättning som motsvarar arbetsgivaravgiften. Tanken är att jobben ska leda till någon form av anställning.

- Man har under en längre tid fått visa vem man är och genom det kan arbetsgivarna bli intresserade att anställa.

Av de som avslutat ett nystartsjobb har 34 procent fått någon form av anställning inom tre månader:

- Det är en bra siffra. Vissa går kanske vidare till utbildningar också och sedan tillbaka till jobb. Det är väldigt positivt. Det är en åtgärd som vi tycker är bra, säger Mats Lindström.