Studenter måste betala skadat golv

Vem ska betala när någon förstör något i gemensamma utrymmen i studentkorridoren?
Alla är solidariskt ansvariga, det anser i alla fall Anders Granström som är VD i Fastighets AB Beståndet.

Ett bolag som bland annat äger studentbostäderna på Norrmalmsgatan i Sundsvall där de boende fick en räkning på 850 kronor var för en förstörd köksmatta.

Christina Gaki Lindestrand som bor i studentkorridor på Norrmalmsgatan i Sundsvall, fick ett skadeståndskrav att betala 850 kr för en vinylmatta i det gemensamma köket förstördes - när hon inte ens var hemma utan på praktik i Malmö.

Men Christinas Gaki Lindestrands hyresvärd Anders Granström på Fastighets AB Beståndet menar att alla måste betala.

Men man kan inte utkräva gemensamt ansvar av alla studenterna i en studentkorridor, för sådant som blir skadat eller förstört i gemensamhetsutrymmena.

Det menar hyresgästföreningens jurist Niklas Häggqvist.