Sju av tio fakturor var bristfälliga inom Örnsköldsviks kommun

Tekniska kontoret i Örnsköldsvik har allvarliga brister i sin hantering av fakturor.
I en revisionsrapport som presenterades idag visar det sig att bara 23 procent av alla granskade fakturor var rätt attesterade.

Sju av tio fakturor har bristfällig information.
Fakturor har alltså betalats trots att det inte framgått vad fakturan avsett.
Men revisorerna har inte funnit några oegentligheter så som att någon skulle ha skott sig på felaktigheterna.
Revisorerna konstaterar att det finns strora brister i tekniska nämndens intern kontroll.

Håkan Åström kommunchef i Örnsköldsvik ser mycket allvarligt på revionskritiken:

Revisorerna har granskat fyra stora installationer och då kommit fram till att kommunen inte lidit någon ekonimisk skada.