Revisorernas arbetsmetoder kritiseras

I samband med revisionen på landstingets utbildning ”Musik och Medieproduktion” i Örnsköldsvik, så blev personalen kränkt av landstingets revisorer.
Det skriver huvudskyddsombudet Leif Lundin i ett brev till landstinget.
För tillfället finns det inte heller någon ledning för utbildningen, och dom som arbetar där mår dåligt och har sjukskrivit sig.
Leif Lundin vill veta hur landstinget tänker förbättra arbetsmiljön på Musik och Medieproduktion.