Tre chefer lämnar socialtjänsten i Sundsvall efter konsultrapport

Konsultrapporten visar på allvarliga brister när det gäller sättet att sköta ekonomin och pekar också på ett brsitande förtroende från underställda chefer.

Det är omsorgschefen för funktionshindrade, Marianne Isaksson, och två av hennes underställda chefer som väljer att avgå.

Ingen av cheferna misstänks för några oegentligheter, däremot visar rapporten på brister i sättet att sköta ekonomin.

Ett underskott som närmar sig tio miljoner och bristande förtroende från verksamhetschefer och politiker var avgörande när rapporten presenterades och också det som fick de tre cheferna att gemensamt lämna sina befattningar.