Tre kommunchefer avgår efter kritik

Tre chefer vid socialtjänsten i Sundsvall avgår efter allvarlig kritik från konsultrapport.
Det är omsorgschefen för funktionshindrade, Marianne Isaksson, och två av hennes underställda chefer som väljer att avgå.

Ingen av cheferna misstänks för några oegentligheter, däremot visar rapporten på brister i sättet att sköta ekonomin.
Ett underskott som närmar sig tio miljoner och bristande förtroende från verksamhetschefer och politiker var avgörande när rapporten presenterades och också det som fick de tre cheferna att gemensamt lämna sina befattningar.