Friskolor allt populärare

Det blir allt populärare att gå i friskola och antalet ansökningar för att öppna nya ökar hela tiden. Just nu finns det sex ansökningar som gäller Jämtlands län och fem för Västernorrland.

I dag finns det 9 friskolor i Jämtlands län och Västernorrlands har 14 och nu står ytterligare 11 skolor står i kö för att öppna.

I övriga Sverige ser ansökningarna ut att att bli färre än tidigare men i vår region har vi alltså en ökning och det beror i huvudsak på att flera skolor som fått tidigare fått nedläggningsbesked av sin kommun istället ansöker om att få bli friskola.

I Jämtlands län gäller det till exempel Älvos, Högarna och skolan i Bringåsen,  och i Västernorrland söker EDSELE SKOLA tillstånd.

Runt årsskiftet lämnas besked om vilka friskolor som får starta.