Västernorrland

Ytterligare två apotek säljs

I Västernorrland bjuds nu ytterliggare två apotek ut till försäljning, det är apoteket Tallen i Domsjö och Lokatten Granlo i Sundsvall.

Tidigare har 20 apotek i länet sålts till privata ägare.