Sundsvall

Priset för fjärrvärme höjs

Priset för fjärrvärme i Sundsvall höjs, för villakunder med 3,6 öre per kilowattimme och för flerfamiljshus med 3,3 öre.

Skälet är bland annat att kostnaderna för eldningsolja och oförädlade biobränslen till fjärrvärmen väntas öka.

Enligt Sundsvall Energi blir det en ökning med 720 kronor per år för en villaägare som förbrukar 20 000 kilowattimmar per år.

Däremot i Liden, Indal, Lucksta och Kovland slipper man höjning för att fjärrvärmen där istället kompletteras med pellets som inte väntas bli dyrare.

– Vårt fortsatta arbete med att minska oljeanvändningen vid Korstaverket har en hög prioritet. Den närmsta tiden kommer vi att utreda förutsättningarna att öka användningen av biobränsle och spillvärme från industrin, vilket kan ge lägre produktionskostnader och minska fjärrvärmens miljöpåverkan, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.