Västernorrland

Sämre stuns med fler män

– Debattena får sämre stuns när det blir färre kvinnor i kommunfullmäktige, befarar Timrås kommunalråd efter valet.
– Och Kristdemokraterna behöver se över hur vi nominerar våra kandidater. Det är olyckligt när resultatet blir så ojämlikt som nu, säger Kd-ordförande.

9 av Kd:s 11 mandat i  de sju kommunfullmäktige i länet kommer att besättas av män. Med 82 procent män har Kd den mest ojämlika könsfördelningen bland sina fullmäktigeledamöter.

Även bland Moderaterna och Sverigedemokraterna är minst sex av tio ledamöter män.

Dåligt valresultat gav många män
– Det är sorgligt att det blivit så här. När listorna sattes ihop så såg vi till att det skulle vara varannan man och varannan kvinna.

– Men på grund av vårt dåliga valresultat så fick vi bara ett mandat i sex av länets sju kommunfullmäktige och då blev det en man som tog platsen i alla sex fallen, säger Jan-Erik Ågren som är distriktsordförande för Kd.

Behövs en översyn
Men det är inte väljarna som har kryssat in männen utan i samtliga sju kommuner i Västernorrland toppades Kd:s valsedlar av en man. Det är alltså partierna på kommunnivå som har bestämt ordningen.

Jan-Erik Ågren var inte medveten om utfallet innan Radio Västernorrland ringde men han tycker det är olyckligt och säger att det finns skäl att se över systemet med nomineringarna.

Inte samma stuns
Av kommunerna är det Timrå som får den mest ojämlika fullmäktigeförsamlingen med 57 procent män.

– Jag tror alltid att man får bäst resultat om det är ungefär lika många män och kvinnor. Blir det manlig dominans så blir det inte samma stuns i debatten, säger Ewa Lindstrand, Socialdemokrat och kommunalråd i Timrå.

– För oss i Socialdemokraterna är det viktigt med varannan man och varannan kvinna men det verkar inte lika viktigt i alla partier.