VÄSTERNORRLAND

Utökat samarbete mellan sjukhus

Nu är det inte bara operationssamarbete som gäller sjukhusen emellan i Västernorrland. Sedan en knapp månad tillbaka kommer patienter från Medelpad till röntgenavdelningen i Örnsköldsvik.

Den stora magnetkameran som köptes in för knappt tre år sedan jobbar för högtryck just nu.

--Samarbetet började gälla i mitten av september, säger Mona Nordmar, verksamhetschef för röntgenenheten vid Örnsköldsviks sjukhus.

--Det gäller framförallt knä och ryggpatienter, fortsätter Mona Nordmar.

--Vi har skrivit ett avtal och detta innebär att vi ska kunna ta emot 10 patienter per vecka fram till årets slut.

För att kapa de långa operationsköerna vid främst sjukhuset i Sundsvall pågår sedan länge ett operationssamarbete. Vid ortopeden i Örnsköldsvik har så här långt i år 40 patienter med höft och knäproteser opererats. Liknande siffror får vi från sjukhuset i Sollefteå. Där opereras också patienter med ögonproblem (läs gråstarr) som är bosatta i Örnsköldsvik.

--Vi har flera vakanser på läkarsidan men med hjälp av en stafettkedja kan det bli så att vi opererar 60 patienter från Sundsvall under året, säger Karin Söderberg, enhetschef för ortopedin i Örnsköldsvik.

Vid augusti månads utgång väntade 2.169 västernorrlänningar på en operation i någon form, 968 av dessa hade då väntat i mer än tre månader.

Inom ortopedin väntade 516 människor på operation,277 i Sundsvall, 81 i Sollefteå och 158 i Örnsköldsvik.

Nya siffror gällande operationsköerna i länet kommer den 1 oktober.