Västernorrland

Patienter nöjda med psykiatrivård

Patienter inom allmän psykiatri i Västernorrland är lika nöjda som patienter i övriga landsting enligt en undersökning av Sveriges landsting och regioner.

Under våren och sommaren 2010 har en patientenkät skickats ut till slumpvis utvalda patienter som besökt eller legat inlagda inom den allmänna psykiatrin i 19 landsting.

Inom Landstinget Västernorrland gav patienterna ett omdöme på vården som står sig gott i jämförelse med riket i stort.