Västernorrland

JK nobbar Sigbjörn Olofssons anmälan

Justitiekanslern, JK, tänker inte gå vidare när det gäller sjukhusdirektören Sigbjörn Olofssons förtalsanmälan om uttalanden gjorda av moderate landstingspolitikern Jacomina Berteema.

JK anser inte att det finns skäl att inleda förundersökning i frågan.

Sigbjörn Olofsson polisanmälde uttalanden som Berteema gjort i medier och där hon sagt att Olofsson infört skräckvälde på sjukhusen i Örnskölsvik och Sundsvall.

Men JK anser inte att händelsen har de särskilda skäl "från allmän synpunkt" som krävs för att väcka åtal.

JK skriver också i sitt yttrande att uttalandena omfattas av meddelarskyddet och att de som uttalat sig inte kan åtalas. Däremot skulle de ansvariga utgivarna för respektive medier ha kunnat åtalas.

Men eftersom det bara ska göras i undantagsfall skriver JK att "oavsett om det i detta fall skulle föreligga ett förtalsbrott eller inte, finns inte sådana särskilda skäl".