Timrå

Mack på gång i Ljustorp

Flera andra orter i länet har fått det tidigare, och nu är det Ljustorps tur- att få en egen andelsägd bensinstation.

Inom ramen för EU-projektet Leader så utreds förutsättnignarna för att starta en mack och enligt Marie Holm, projektledare så är förutsättningarna goda

– Ljustorp är en driftig bygd överhuvudtaget, så att förutsättningarna verkar goda, så här långt. Det finns engagemang, det finns en vilja, det finns en potential också.

Vilka är det som ska tanka?

--Först och främst de som bor i Ljustorp, sen är det ju skoteråkare, det är ju mycket turister på vintern, det är också mycket turister på sommaren, med många besöksmål som drar folk. Sen måste man ju tanka gräsklipparen någon gång också.

Det säger Marie Holm som alltså utreder möjligheterna att starta en obemannad bensinstation i Ljustorp i Timrå kommun, med bensin, diesel och etanol.

Utredningen ska bland annat visa var macken ska ligga, vilka möjligheter det finns att finansiera bygget och vilka tillstånd som behövs för att sätta igång.

Det har gjorts liknande studier förut på andra håll som också resulterat i en bensinmack. Ett exempel är Nora i Höga Kusten där den nya macken har flera andelsägare från byn.

Och just bybornas egna engagemang, inte minst ekonomiskt, är en viktig förutsättning.

– Det kan röra sig om allt från 500.000 kronor och uppåt som man i byn behöver skrapa ihop för att kunna åstadkomma det här. Sen när allting ska drivas krävs också engagemang, för det är ju ett åtagande man har när det handlar om miljöfarlig hantering, säger Marie Holm

Förstudien ska vara klar senast februari nästa år, och om den kommer fram till att förutsättningarna finns för att starta en mack, är det upp til Ljustorpsborna när den står klar.

– Sen beror det ju på dem, hur lång tid de tar på sig att verkställa det här, säger Marie Holm.

Studien ska vara klar senaste februari 2011 - - och sen är det upp till Ljustorpsborna - -

Mikael Andersson