Landstinget

Smakstart för matsatsning

Landstinget går in med 420 000 kronor i Hushållningssällskapets projekt Smakstart Västernorrland.

Det beslutade landstingets regionala nämnd igår.

Projektet handlar om att skapa jobb och företag inom matbranchen och att se till att länet får en plats på kartan över intressanata matregioner i Europa.