Västernorrland

Brandskyddet får nollvision

På uppdrag av regeringen har nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB nu färdigställt en nationell strategi för att öka brandskyddet i samhället.

Brandskyddet ska få en nollvision.

Katarina Rydberg är verksamhetschef för MSB i Sandö.