Härnösand

7,5 ton forskningsutrustning anländer

I dag anländer en ny utrustning till Energilaboratoriet på Mittuniversitetet i Härnösand.

Det är en 7,5 ton tung maskin som ska användas inom biobränsleforskning, bland annat för att komma fram till ett sätt att använda restprodukter från massaindustrin till biobränsle.

Den nya maskininvesteringen beräknas hamna på 2,5 miljoner kronor.