SUNDSVALL

River dispens från strandskyddet

Länsstyrelsen Västernorrland har beslutat att upphäva en dispens från strandskyddslagen, som Sundsvalls kommun beviljat i Selånger.

Dispensen gäller ett nybygge och kommunen gör bedömningen att det är bättre för landskapsbilden om huset byggs cirka 80 meter från en bäck i området.

Men enligt länsstyrelsen finns det inga skäl att bevilja dispans från regeln att det ska vara minst hundra meter mellan huset och bäcken.