Västernorrland

Stora brister i sjukgymnastikens arbetsmiljö

Det finns stora brister i arbetsmiljön på Rehabiliteringskliniken på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, enligt arbetsmiljöverket som hotar med vite på sammanlagt 75 000 kronor om inte arbetsgivaren gör något åt problemen.

Det handlar bland annat om en ständig underbemanning i relation till mängden arbete, om att kompetens har försvunnit vid neddragningarna och om otydlig prioriteringsordning, enligt arbetsmiljöverkets beslut som grundar sig på kontakter med skyddsombud och en inspektion på kliniken i slutet av augusti.