SUNDSVALL

Dålig arbetsmiljö kan ge vite

Sjukgymnasterna på rehabiliteringskliniken i Sundsvall är ständigt underbemannade, enligt Arbetmiljöverket. Om inte bristerna åtgärdas kommer landstinget att tvingas betala vite.

- Stressen känns ju i kroppen om inte annat, man är mera pressad, säger Anne Lindgren som är sjukgymnast på Sundsvalls sjukhus.

Under de senaste åren har rehabiliteringskliniken dragit ned på personal. Det är en av anledningarna till att sjukgymnasterna har orimligt mycket att göra i dag. Dessutom har kliniken förlorat flera specialister och det kan, enligt Arbetsmiljöverket, leda till en känsla av otillräcklighet hos dem som har tagit över deras arbetsuppgifter.

- Det är mest synd om våra patienter som vi inte har möjlighet att hjälpa i dag, säger Anne Lindgren.

Nu har rehabiliteringskliniken två månader på sig för att åtgärda bristerna och om de inte gör det tvingas Landstinget att betala 75 000 kronor i vite. Nu tittar ledningen och skyddsombuden på hur man ska prioritera och planera för att uppnå kraven som Arbetsmiljöverket ställer.

- Vad som är viktigast, vem som inte kan vara utan sjukgymnast dagligen och vad vi tvingas att, så att säga, ge mindre resurser åt, säger Birgitta Olofsson som är verksamhetschef på rehabiliteringskliniken.