Västernorrland

Antalet konkurser har minskat

Antalet företagskonkurser i Västernorrland har minskat något hittills i år - jämfört med förra året. Det visar statistik från Upplysningscentralen, UC.

Från januari till september i år har 112 företag i länet gått i konkurs, förra året var det 105.

Antalet konkurser har minskat eller är oförändrat i alla länets kommuner, utom i Sundsvall där det istället blivit fler, från 44 i fjol till 59 i år.