Sundsvall

Förarbetet försenas vid brobygget

Förberedelserna för brobygget över Sundsvallsfjärden är i full gång, men stora stenblock i marken gör att borrningsarbetet vid Skönsberg kan försenas. Det kan bli aktuellt att ta in personal som ska arbeta nattpass för att projektet ska bli klart i tid.

I somras började man att borra för att flytta kunna vattenledningar i Skönsberg och det är ett projekt som beräknas att kosta 40 miljoner kronor. Planen är att det arbetet ska vara klart i november, men som det ser ut nu så kommer det inte att bli klart förrän i mars.

– Det kommer inte att komplicera E4-bygget, säger Mats Lögdahl som är projektledare för E4 vid Skönsberg på Trafikverket.

Idag är arbetet igång tolv timmar per dygn och nu funderar man på att sätta in ett extra nattpass för att hinna klart inom tidsramen. Mittsverige Vatten har beställt arbetet och de kommer att besluta om det blir dygnet-runt bemanning. Om det blir så kommer det ändå inte att bli dyrare än vad man har budgeterat, enligt Mats Lögdahl på Trafikverket.

– Det ligger inom budgeten, så det är inga kostnadsfördyringar, säger han.

Karin Johansson
karin.johansson@sr.se