Västernorrland

De rödgröna och (SD) stora i skolvalet

De rödgröna och Sverigedemokraterna lockade många röster i skolvalet. Om eleverna i Västernorrland fått bestämma så hade det blivit många fler Sverigedemokrater och rödgröna riksdagsledamöter.

Nästan 10 000 elever på 38 skolor i länet deltog i skolvalet. Och om eleverna fått bestämma så hade valutgången verkligen blivit en annan. Dels hade det rödgröna blocket blivit avsevärt mycket större än Alliansen, dryga 45 procent mot dryga 31 procent. Noterbart här är att Kristdemokraterna hade hamnat utanför riksdagen med bara 3 procent av rösterna.

Men ännu mer anmärkningsvärt är kanske att Sverigedemokraterna hade blivit mer än dubbelt så stora jämfört med det verkliga utfallet i riksdagsvalet. Där fick SD 5.7 procent, i skolvalet i Västernorrland fick SD strax under 12 procent.

De rödgröna blev alltså mycket större i skolvalet än det riktiga riksdagsvalet, men hade ändå inte kunnat regera på egen hand. Men det är möjligt att man kunnat ställa Sverigedemokraterna utan inflytande om man kunnat sasmarbeta med Piratpartiet som i skolvalet fick dryga fem procent.

Siffrorna kommer från Ungdomsstyrelsen som sammanställt resultatet av skolvalet