Många gräsbränder

Det har varit ett stort antal gräsbränder både i Jämtlands- och Västernorrlands län de senaste dagarna.

Några hade kunnat sluta illa om de inte släckts i tid av brandkåren.

Enligt Kalle Alander, brandinspektör i Östersund orsakas nästan alla gräsbränder av människor som eldar skräp och tappar kontrollen.

- Ska man elda så bör man noga överväga spridningsrisken, inte vara ensam och ha vatten till hands, säger Kalle Alander till Radio Jämtland.