Satellitbilder avslöjar skattefuskande skogsägare

Skatteverket kommer nu att kontrollera skogsägarnas avverkningar med satellit.

Skatteverket misstänker att en del skogsägare avverkar och säljer skog utan att redovisa inkomsten.

Tidigare försök med satellitbilder i bland annat Kramfors har varit framgångsrika och nu genomförs en kontroll på bred front under 2004 och 2005.